O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home

Najnovije obuke!

Pripremili smo za vas 14 najnovijih obuka. Po dogovoru, sve obuke izvode se ili u vašim prostorijama ili onlajn. Detaljne programe svih 14 obuka sa cenama pogledajte na folderu Obuka.

Paketi modela dokumenata

Nove niže cene paketa modela dokumenata:

  1. Sistem menadžmenta kvalitetom – detalji na folderu Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 (nova cena 21.000 dinara + PDV)

  2. Integrisani sistem menadžmenta (kvalitet + životna sredina) – detalji na folderu Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 + ISO 14001 (nova cena 31.500 dinara + PDV)

  3. Integrisani sistem menadžmenta (kvalitet + životna sredina + bezbednost i zdravlje na radu) – detalji na folderu Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 (nova cena 42.000 dinara + PDV)

Novi paketi modela dokumenata

Nudimo nove pakete modela dokumenata za:

  1. Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – detalji na folderu Paketi modela dokumenata, podfolder ISO/IEC 27001 (nova cena 21.000 dinara + PDV)

  2. Integrisani sistem menadžmenta (kvalitet + životna sredina + bezbednost i zdravlje na radu + bezbednost informacija) –Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO/IEC 27001 (nova cena 48.000 dinara + PDV)

  3. Integrisani sistem menadžmenta (kvalitet + životna sredina + bezbednost i zdravlje na radu + energija) – Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 50001 (nova cena 48.000 dinara + PDV)

  4. Integrisani sistem menadžmenta (kvalitet + životna sredina + bezbednost i zdravlje na radu + energija + bezbednost informacija) – Paketi modela dokumenata, podfolder ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 50001 + ISO/IEC 27001 (nova cena 54.000 dinara + PDV)
Broj poseta