O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / konsultantske usluge


KONSULTANTSKE USLUGE

Privredno društvo Q-EXPERT d.o.o. pruža kompletne konsultantske usluge i pomoć u primeni sistema menadžmenta prema zahtevima sledećih međunarodnih standarda i specifikacija:

 1. ISO 9001 ’’Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi’’
 2. ISO 14001 ’’Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje’’
 3. ISO 45001 ’’Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje’’
 4. ISO 22000 ’’Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane’’
 5. HACCP prema zahtevima Codex Alimentarius
 6. ISO/IEC 17025 ’’Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje’’
 7. ISO/IEC 17020 ’’Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje’’
 8. ISO/TS 16949 ’’Sistemi menadžmenta kvalitetom – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001 za proizvođače automobila i rezervni delova’’
 9. ISO 13485 ’’Medicinski uređaji – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe regulative’’
 10. ISO/IEC Uputstvo 65 ’’Opšti zahtevi za organizacije koje sprovode sisteme sertifikacije proizvoda’’
 11. ISO/IEC 27001 ’’Informacione tehnologije – Tehnike sigurnosti – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – Zahtevi’’
 12. ISO/IEC 20000 ’’Menadžment IT uslugama – Zahtevi’’
 13. ISO/IEC 20000 ''ISO 50001 ’’Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za primenu’’''
 14. ISO 50001, ’’Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje’’
 15. CE znaci za proizvode koji su regulisani Evropski direktivama
 16. Standardi za specijalizovane delatnosti:
  1. Pomorstvo: STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping
  2. Vazduhoplovstvo: JAR – Joint Aviation Requirements
 17. Reinženjering i poboljšavanje postojećih sistema menadžmenta

* * *

 

 Programi obuka u martu 2019.

 1. Seminar MENADŽER IMS za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).
  Datum održavanja: 18-20. mart 2019.
  Download Program – Menadzer IMS
  Download Prijava ucesca – Seminar Menadzer IMS.

 2. Kurs za interne proveravače (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001, ISO 22000:2018, ISO 50001:2018, ISO 13485, i drugi standardi).
  Datum održavanja: 21-22. mart 2019.
  Download Program – Kurs za interne proveravace.
  Download Prijava ucesca – Kurs za interne proveravace.

 3. Seminar Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001:2018, sa praktičnim primerom izrade Izveštaja o istraživanju incidenta..
  Datum održavanja: 25. mart 2019.
  Download Program – Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001.
  Download Prijava ucesca – Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001.

Nova knjiga i Paketi modela dokumenata

 1. Naručite najnoviju knjigu prof. dr Nikole Vujanovića Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015“)

 2. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“)

 3. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“)

 4. Knjiga Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
  (Detalji na folderu „Publikacije“)

o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta