O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Paketi Modela
Paketi Modela
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / reference


Mi imamo preko 310 uspešno sertifikovanih i akreditovanih korisnika, kao i veliki broj korisnika kod kojih je u toku rad na primeni nekog od sistema menadžmenta.

Nijedan od naših korisnika nije imao probleme prilikom sertifikacije/akreditacije i svi su uspešno dobili sertifikate/akreditacije.

* * *

Realizovani poslovi / Download PDF

Poslovi u toku / Download PDF

Obuke u organizacijama / Download PDF

 
o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | knjige i ostale publikacije | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta