O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / konsultantski tim


Prof. dr Nikola Vujanović

 1. Registrovani vodeći konsultant - RSC (Registered Senior Consultant) u Registru konsultanata britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet (CQI Management Consultant Register)..
 2. Visoki član britanskog kraljevskog Instituta za kvalitet– FCQI CQP (Fellow of the Royal Chartered Quality Institute).
 3. Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 4. Redovni profesor Univerziteta u Beogradu.
 5. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO/IEC Uputstvo 65, CE znak, itd) u velikom broju organizacija.
 6. Autor nekoliko knjiga u vezi praktične primene sistema menadžmenta kvalitetom.
 7. Ekspert u registru Lojda (Lloyd’s Register Quality Assurance) za ocenjivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
 8. Licencirani predavač TÜV Akademie GmbH.
 9. Predsednik komisije za ocenjivanje za nacionalnu nagradu OSKAR KVALITETA.

* * *

Prof. dr Janko Cvijanović

 1. Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 2. Naučni savetnik i redovni profesor univerziteta (predavao je na redovnim i poslediplomskih studijama, na državnim i privatnim fakultetima: projektovanje organizacije, planiranje organizacije, strategijski menadžment, menadžment kvalitetom u zdravstvenim ustanovama, logistika, itd).
 3. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, PAS 99, itd) u velikom broju organizacija.
 4. Autor monografija  Organizacione promene, Projektovanje organizacije, Efikasnost neprofitnih organizacija, Organizacija preduzeća izloženih elementarnim katastrofama i velikog broja radova u inostranim i domaćim časopisima.
 5. Učešće u izradi višе оd 150 studiјa i prојеkata za vеliki brој prеduzеća iz оblasti rudarstva, pоljоprivrеdе, еnеrgеtikе, industriје (mеtalоprеradjivačkе, drvnе, tеkstilnе, hеmiјskе, farmacеutskе, cеmеntnе itd.), gradjеvinarstva i trgоvinе, kaо i za privrеdnе kоmоrе i vladinе оrganizaciје.

* * *

Mr Nebojša Erić

 1. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949, itd) u velikom broju organizacija.
 2. Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.
 3. Registrovani vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom u nacionalnoj šemi registrovanja.
 4. Završen KURS ZA PROVERAVAČA/VODEĆEG PROVERAVAČA Lloyd’s Register Quality Assurance.
 5. Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).

* * *

Ljubomir Petrović, dipl. inž.

 1. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), itd) u velikom broju organizacija.
 2. Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta kvalitetom (QMS Auditor – ISO 9001).
 3. Vodeći ocenjivač sistema menadžmenta životne sredine (EMS Auditor – ISO 14001).
 4. Učešće u velikom broju ocenjivanja sistema menadžmenta u procesu konsultantskog rada u organizacijama (snimak stanja).
 5. Predavač na seminarima iz oblasti sistema menadžmenta.

* * *

mr Jelena Lazić, dipl. inž.

 1. Vodeći ocenjivač (Lead QMSAuditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi Međunarodnog registra sertifikovanih ocenjivača (IRCA Registration Scheme) koju vodi britanski kraljevski Institut za kvalitet (CQI).
 2. Konsultant – istraživač Ekonomskog instiuta iz Beograda.
 3. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP, itd) u velikom broju organizacija.
 4. Koautor više naučnih radova iz domena organizacije, menadžmenta i kontrole kvaliteta.

* * *

Juraj Kovač, dipl. menadžer

 1. Završene studije menadžmenta u Evropi i SAD.
 2. Diplomirao menadžment u Budimpešti, pri Evropskoj asocijaciji za međunarodni menadžment i poslovne studije.
 3. Vodeći ocenjivač (Lead QMS Auditor) sistema menadžmenta kvalitetom u registracionoj šemi ANSI/RAB.
 4. Vodeći konsultant za finansijske usluge.
 5. Konsultant za primenu sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) u velikom broju organizacija.

* * *

 

SPOLJNI SARADNICI

Osim stalnog konsultantskog tima, Q-EXPERT ima i 14 spoljnih saradnika koji su pod stalnim nadzorom Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), našeg sertifikacionog tela.

Naši saradnici su vrhunski eksperti u svojoj oblasti i raspolažu svim znanjima i veštinama potrebnim u delatnostima u kojima pružamo konsultantske usluge.

Osnovni kriterijumi za izbor saradnika su:

 • Registrovani konsultant / vodeći konsultant u priznatim međunarodnim šemama.
 • Registrovani ocenjivač / vodeći ocenjivač u priznatim međunarodnim šemama.
 • Članstvo u referentnim međunarodnim organizacijama za kvalitet.
 • Stručnjak sa velikim iskustvom u konsultantskom radu sa organizacijama koje su uspostavile ili uspostavljaju sisteme menadžmenta.

Dodatni kriterijumi za izbor saradnika su:

 • Učešće u radu na uspostavljanju sistema menadžmenta u sopstvenoj organizaciji.
 • Broj preduzeća u kojima je radio kao konsultant, a koje su sertifikovale sistem menadžmenta prema nekom od standarda.
 • Kvalitet dosadašnjeg rada za Q-EXPERT, po oceni direktora Q-EXPERT.
 • Obim dosadašnjeg rada za Q-EXPERT.
 • Poštovanje vremenskih rokova u dosadašnjem radu za Q-EXPERT.
 • Područje ekspertnosti u odnosu na posao koji se podugovara.
 • Ostali kriterijumi, zavisno od vrste posla i zahteva osnovnog ugovora sa naručiocem.

 

 
o nama |vizija, misija i politika | konsultantske usluge | obuka | knjige i ostale publikacije | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | paket-modela-dokumenata-iso-9001-2015-iso-14001-2015-iso-45001-2018 | organizacija | reference | konsultantski tim | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta