O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home / paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015


Paket modela dokumenata
prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

PAKET MODELA DOKUMENATA prema zahtevima standarda
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  možete naručiti:

Preuzmite sa www.q-expert.rs

1)    Modeli dokumenata – obaveštenje

Modeli dokumenata – obaveštenje

2)    Modeli dokumenata – osnovne informacije

Modeli dokumenata – osnovne informacije

3)    Spisak modela dokumentovanih informacija prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 (Poslovnik IMS, procedure, obrasci, zapisi).

Spisak modela dokumentovanih informacija

4)    Saveti za korišćenje modela

Saveti za korišćenje modela

5)    Sadržaj Poslovnika IMS (QMS+EMS).

Sadržaj Poslovnika IMS (QMS+EMS)

6)     Sadržaj svih 41 modela procedura :

o nama | vizija i misija | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | paket modela dokumenata iso 9001:2015 | sertifikovana organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor

Broj poseta